16.07.2016

BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR, 

15 Temmuz 2016 günü yaşanan menfur darbe girişimi ülkemizi büyük bir uçuruma sürüklemek üzere planlanmış ancak Türk milletinin cumhuriyetine sahip çıkma yolundaki büyük ve emsalsiz kararlılığıyla engellenmiştir. Din,dil,renk,ırk ayırımı gözetmeyen bu halk inisiyatifi darbelerin karanlığına karşı bir arada yaşamaya özen gösterip demokrasisine sahip çıkmıştır.


Özen,sanat kavramının vazgeçilmez unsurudur. Sanatın içinde bulundurduğu ve insanlığın gelişimine katkı veren bir çok unsurun önemsenerek, özenli yaşam biçimiyle, toplumumuzun demokrasi kültürüne sahip çıkabilmesinde sanatın önemini daha da belirginleştirmiştir. Ülkemizde yaşanan bu felaketin ardından, toplumun birbirine sahip çıkma sanatının,siyaset sanatı alanında da örnekler oluşturmasını diliyoruz. Hangi görüşten olursa olsun tarafların birbirilerine kin ve nefret besleme alışkanlıkları terk edilmelidir. Sanatın içinde barındırdığı etik,empati,sevgi,özen gibi kavramların insan hayatını değerli kılan özellikleriyle,ülkemizde sanatın gücünden gelen sonsuz barışı sağlamalıyız. 

"SANATA EVET" 

DEVLET TİYATROLARI OPERA ve BALESİ ÇALIŞANLARI VAKFI - TOBAV