İlkelerimiz

1.       Yaşam ve sanat arasında bağlantılar kurarak yaşam kültürü ile sanat kültürünü buluşturma yönünde uğraş verir.

 

2.       Temsil ettiği tiyatro, opera ve bale alanının ne işe yaradığını anlatıp, öğretmeye ve bunun için doğru terminoloji oluşturmaya çalışır.

 

3.       Kültürel kalkınmanın, diğer bütün kalkınmalardan bağımsız ve ayrı düşünülemeyeceğini her ortamda ifade eder.

 

4.       Sanat kavramının bir felsefe olduğunu savunarak meslek adı olarak kullanılamayacağını her fırsatta dile getirmiş ve SANATA EVET sloganını çığ gibi büyüterek tüm sanatseverlerin benimsediği ilke haline getirmiştir.

 

5.       IATA’ya (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) üye olarak profesyonellerin amatörlere destek olabileceğini göstermiştir.

 

6.       Eğitimde dramanın önemini anlatma ve kullanma yöntemleri konusunda çalışmalarına yardımcı olmak üzere EDERED’e (Avrupa Drama Buluşmaları Birliği) üye olmuştur.

 

7.       FIA (Dünya Aktörler Federasyonu) ile profesyonel oyuncuların haklarını savunma konusunda sistem oluşturmaya çalışmış, WIPO (Dünya Telif Hakları Örgütü) ile komşu hakların gündeme gelmesi ve meslek birliklerinin kurulmasında öncülük etmiştir.

 

8.       Türkiye’de artistik alanda özerkleşmenin özerk sanat konseyi ile gerçekleşeceğini savunmaktadır.

 

9.       Drama, doğaçlama ve eğitimde drama konularının ülkemizde yaygınlaşmasının öncülüğünü yapmıştır. Bir empati kültürü olan tiyatronun demokrasi kültürünün gelişmesine hizmet eden bir meslek olduğunu, eğitimin her kademesinde ders olarak yer almasını, sanat kültürünün ülkemizde planlı bir şekilde gelişmesini, sanat eğitimi veren nitelikli eğitimcilerin yetişmesinin gerekliliğini savunur.

 

10.    Alanlarımızla ilgili mesleki koşullarının belirlenmesi ile verimliliği ve üretkenliği artırıcı sistemler oluşturulmasının şart olduğunu savunur.

 

11.    SANAT’ın insan yaşamında ekmek ve su gibi temel ihtiyaç olduğunu ve sağlıklı bir toplumun olmazsa olmaz kuralı olduğunu vurgular, bunu düzenlediği ve katıldığı her türlü festival, organizasyon ve etkinliklerde savunur.