ELELE PROJESİ

ELELE PROJESİ

Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi

Kısa adı “elele” olan, “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog” Projesi, genç erkek ve kadınlar arasında kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür ve sanat yoluyla azaltmayı, bireysel özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu artırmayı hedefliyor.

elele Projesi’nin, 15-29 yaş grubu gençler ve kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) olmak üzere iki ayrı hedef kitlesi bulunuyor.

Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı (2018-2019) “Kültür için Temel Haklar” programı kapsamında desteklenen elele Projesi, Gençlik Servisleri Merkezi, Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı tarafından yürütülüyor.

Proje faaliyetleri “Yerel Etkinlikler”, “elele Diyalog Platformu” ve “ELELE DESTEK” olmak üzere birbirini tamamlayan üç başlık altında toplanıyor:

ELELE DESTEK

Türkiye’de kültür ve sanat alanında hak temelli faaliyet gösteren STÖ’lerin güçlenmesi, kapasitelerinin artması ve yarattıkları etkinin tabana yayılabilmesi için iki ayrı açık çağrı yayınlanacak. Bağımsız bir değerlendirme süreci sonucunda projeler için STÖ’lere, 15.000-25.000 avro arasında hibe desteği sağlanıyor.

Yerel Etkinlikler

Fırat ve Dicle havzasında yer alan ve birçok medeniyete tanıklık etmiş olan Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de yerel sanat atölyeleri, sahne sanatları etkinlikleri, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylarla farklı kökenlerden ve inançlardan gençler bir araya geliyor.

elele Diyalog Platformu

Daha yaşanabilir bir dünya için SANATA EVET diyen ve Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de kültürel yaşama destek veren “elele Diyalog Platformu” bu illerde yapılacak kültür sanat etkinliklerine katkı sağlıyor, kültürler ve inançlararası etkileşimin gelişmesini ve pekiştirilmesini sağlıyor.